fbpx

Politica de Confidențialitate

Despre Politica de Confidențialitate

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental BMT Consult SRL, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

S.C. BMT Consult SRL, cu sediul social în Șcheia, str. Dimitrie Păcurariu, Nr. 49A, jud. Suceava, telefon: 0740.262.799, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/1294/2023, și având C.U.I. 48538684, dorește să vă ofere o explicație clară și transparentă cu privire la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal în această Declarație de Confidențialitate.

Această declarație se aplică următoarelor categorii de persoane:

• Toți clienții anteriori, actuali și potențiali ai BMT CONSULT SRL care interacționează cu compania. Suntem obligați de lege să păstrăm datele pe care le colectăm despre dvs., inclusiv o anumită perioadă de timp după încheierea relației. Datele cu caracter personal se referă la orice informație care dezvăluie informații despre dvs. sau care poate fi corelată cu dvs. Acestea pot include nume, adresă, dată de naștere, număr de cont bancar, adresă IP sau informații despre plățile efectuate din contul bancar. Prelucrarea se referă la toate acțiunile pe care le putem efectua asupra datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, dezvăluirea, transferul și ștergerea lor. Ne furnizați date cu caracter personal atunci când deveniți client, vă înregistrați la serviciile noastre online, completați un formular online, semnați un contract, utilizați produsele și serviciile noastre sau ne contactați prin intermediul canalelor noastre. De asemenea, utilizăm date disponibile legal din surse publice, mass-media sau furnizate în mod legitim de alte companii sau terțe părți.

Tipurile de date pe care le colectăm despre dvs. Datele cu caracter personal pe care le colectăm includ:

• Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal, adresa de e-mail și adresa IP a computerului sau dispozitivului dvs. mobil, informații poștale și alte detalii utilizate pentru expedierea documentelor, date de facturare, precum și informații legate de tranzacțiile bancare. • Informații financiare, cum ar fi numerele de cont bancar pentru transferurile de fonduri în urma tranzacțiilor. • Informații despre computer și conexiune, cum ar fi statistici legate de afișarea paginilor, traficul către și dinspre site-uri, adresa URL de referință, adresa IP și istoricul de navigare.

Informații personale colectate din alte surse:

• Social Media: Vă oferim posibilitatea să distribuiți informații pe site-urile de socializare (de exemplu, Facebook). Aceste site-uri pot furniza acces automat la anumite informații personale pe care le dețin despre dvs. (de exemplu, adresa de e-mail). Prin asocierea unui cont de social media cu contul dvs. și acordându-ne permisiunea de a accesa aceste informații, sunteți de acord că putem colecta, utiliza și stoca aceste informații în conformitate cu această politică de confidențialitate. • În cazul în care furnizați informații personale despre altă persoană, trebuie să o faceți numai cu consimțământul acelei persoane. Aveți responsabilitatea de a o informa cu privire la colectarea, utilizarea, dezvăluirea și stocarea datelor personale în conformitate cu această politică de confidențialitate.

Date sensibile:

Nu colectăm date sensibile referitoare la sănătate, etnie, credințe religioase sau politice, cu excepția cazurilor în care acest lucru este absolut necesar.

Datele minorilor:

Conținutul site-ului și informațiile promovate de BMT Consult SRL nu sunt destinate minorilor, dar nu sunt dăunătoare pentru aceștia. Nu colectăm informații și date ale minorilor.

Utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

Utilizăm datele dvs. cu caracter personal doar în scopuri legitime de afaceri, inclusiv: • Administrarea: Atunci când încheiem un contract de prestări servicii între prestator și beneficiar, suntem legal obligați să colectăm datele personale care să confirme identitatea dvs. (de exemplu, o copie a cărții de identitate sau a pașaportului) și să evaluăm dacă puteți deveni client. De asemenea, avem nevoie de adresa dvs. și de numărul de telefon pentru a vă putea contacta. • Furnizarea de produse și servicii: Utilizăm informațiile despre dvs. pentru a evalua eligibilitatea dvs. pentru anumite linii de finanțare. • Marketing personalizat: Vă putem trimite scrisori, e-mailuri sau mesaje text pentru a vă oferi sau sugera achiziționarea unui produs sau serviciu în funcție de circumstanțele dvs. personale. • Furnizarea celor mai potrivite produse și servicii: Atunci când vizitați site-ul nostru web, sunați la birourile noastre sau ne vizitați, colectăm informații despre dvs. pentru a identifica potențialele dvs. nevoi și pentru a evalua adecvarea produselor sau serviciilor. De exemplu, vă putem sugera oportunități de investiții potrivite profilului dvs. • Putem utiliza datele dvs. pentru a vă trimite oferte personalizate prin poștă, e-mail sau pe site-ul nostru web. Aveți dreptul de a vă opune oricând la activitățile comerciale sau de marketing direct, cu condiția să nu contravină clauzelor contractuale care prevăd altfel. • Prevenirea și detectarea fraudelor și securitatea datelor: Suntem obligați să protejăm datele dvs. personale, să prevenim, detectăm și limităm încălcarea securității acestora. Aceasta include informații pe care suntem legal obligați să le colectăm despre dvs., cum ar fi în scopul conformității cu regulamentele privind combaterea fraudelor cu fonduri europene, finanțarea actelor de terorism sau frauda fiscală. Încercăm să minimizăm colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în toate scopurile.

Cu cine și de ce împărtășim datele dvs.? Putem dezvălui informații despre dvs. sau date personale unor terțe părți în următoarele circumstanțe: • Atunci când divulgarea este necesară pentru a vă oferi acces la serviciile noastre, pentru a îndeplini obiectul contractului sau când implicarea unui terț este absolut necesară pentru prestarea serviciului. • Putem dezvălui informații sau date personale pentru a ne conforma obligațiilor legale naționale, pentru a optimiza activitățile noastre de marketing și publicitate sau pentru a preveni, detecta, atenua și investiga activități frauduloase sau ilegale legate de serviciile noastre. Încercăm să dezvăluim doar informațiile personale relevante și necesare pentru a îndeplini scopul specificat. • Nu vindem, nu închiriem și nu dezvăluim în alt mod informațiile dvs. personale unor terțe părți în scopuri de marketing și publicitate fără obținerea în prealabil a consimțământului dvs.

Partenerii și furnizorii BMT Consult SRL includ:

• Transferăm date în scopuri operaționale, de reglementare sau de raportare. De exemplu, pentru a verifica noii clienți sau pentru a furniza anumite servicii. • Atunci când folosim alți furnizori de servicii, dezvăluim doar datele cu caracter personal strict necesare pentru îndeplinirea anumitor sarcini sau servicii. • Furnizorii de servicii ne sprijină în activități precum curierat, recuperări creanțe, certificare, transport, internet, e-mail, telefonie mobilă, plăți bancare, marketing, mentenanță IT, administrarea website-ului și altele. Toate aceste acțiuni sunt efectuate cu respectarea regulamentelor europene de protecție a datelor. Reprezentanți de vânzări: • Oricând comunicăm datele dvs. personale în interiorul companiei, terților, colaboratorilor sau furnizorilor de servicii, luăm măsuri de securitate adecvate pentru a le proteja.

Drepturile dvs. și modul în care le respectăm

Respectăm drepturile dvs. în calitate de client sau partener de afaceri, iar pentru a vă informa clar despre utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, vă aducem la cunoștință următoarele drepturi: • Dreptul de acces la informații: Aveți dreptul să solicitați un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. • Dreptul la rectificare: Dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne solicitați să le corectăm. Vom informa și terții cărora le-am comunicat datele corectate. • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor: Puteți să vă opuneți utilizării datelor dvs. personale de către societățile din grupul nostru. Puteți exercita acest drept online sau telefonic. Vom lua în considerare obiecția dvs., chiar și dacă prelucrarea datelor are un impact nejustificat asupra dvs. • Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să ne solicitați să restricționăm utilizarea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe. • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul să ne solicitați transferul datelor dvs. personale către dvs. sau către o altă companie, în anumite condiții. • Dreptul la ștergere: Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe. • Dreptul la reclamații: Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți o reclamație. Puteți, de asemenea, să vă adresați autorității responsabile pentru protecția datelor în cazul în care problema nu poate fi rezolvată între părți.

Datoria dvs. de a furniza datele

Există informații pe care trebuie să ni le furnizați pentru a începe executarea obligațiilor în calitate de prestator și pentru a ne conforma obligațiilor contractuale. Avem, de asemenea, obligația legală de a colecta anumite informații. Fără aceste date, este posibil să nu putem să vă trimitem facturi sau să efectuăm anumite activități necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal?

Aplicăm politici și standarde interne la toate nivelurile firmelor noastre pentru a asigura securitatea datelor dvs. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a se conforma reglementărilor și evoluției pieței. În plus, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal, precum și modul în care sunt prelucrate.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal? Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada în care sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate inițial. După această perioadă, căutăm soluții pentru a le păstra sau a le arhiva în mod adecvat.

Contactați-ne Dacă doriți să aflați mai multe despre politicile noastre privind datele și modul în care folosim datele dvs. cu caracter personal, vă puteți contacta prin e-mail, telefon sau vizitând biroul nostru.

Domeniul de aplicare a prezentei declarații de confidențialitate Această declarație de confidențialitate se referă la politica noastră privind datele. Ne rezervăm dreptul de a modifica această declarație pentru a reflecta modificările legislative și modul în care prelucrăm datele cu caracter personal.

Puteți exercita drepturile dvs. prin transmiterea unei solicitări în scris, datată și semnată, la adresa noastră de la finalul acestei declarații sau prin contactarea noastră la numărul de telefon sau adresa de e-mail furnizate.