Skip to content

Schema de ajutor de stat în energie pentru sectorul agroalimentar


Prezenta schemă bazată pe procedură de ofertare concurențială se aplică pentru proiectele care vizează:


a) realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate;


b) realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din surse eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate.

Beneficiari eligibili:

a. Întreprinderile din sectorul agricol (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF, precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice de producție și/ sau procesare produse agro alimentare), legal constituite și înregistrate la ONRC;

b. Întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite și înregistrate la ONRC;

c. Organizații/ federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii nr. 138/2004 privind îmbunătățirile funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțare

 • Potențialii beneficiari pot depune mai multe proiecte, doar dacă investițiile vizează locuri de consum diferite, cu încadrarea în limita sumei de 20.000.000 euro pe beneficiar.
  Finanţarea se acordă în procent de până la 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000.000 euro pe beneficiar.

Coduri CAEN eligibile

 • Potențialii beneficiari ai prezentei scheme de ajutor de stat trebuie să aibă înscrise și autorizate în statutul societăților și autorizate ONRC ca activități principale sau activități secundare, activități desfășurate în sectoarele
  menționate definite de următoarele coduri CAEN:
  a) COD CAEN 01 – Agricultura, vânătoare și servicii anexe
  b) COD CAEN 10 – Industria alimentară
  c) COD CAEN 11 – Fabricarea băuturilor

Activităţi eligibile:

 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară;
 • construcţii care fac obiectul proiectului de investiție pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile (eoliană și solară);
 • cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Cheltuieli pentru investiția de bază

Cheltuieli cu organizarea de șantier

Cheltuieli diverse și neprevăzute

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

Perioada depunere

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte de producție de energie din surse regenerabile în cadrul procedurii de ofertare concurențială este 09.11.2023 ora 8.00 – 23.11.2023, ora 23.59.

Încărcarea cererilor de acord pentru finanțare în format electronic se va realiza pe site-ul www.afir.ro

Solicită consultanță prin formularul de CONTACT sau la numărul: 0740262799
Pentru a fi la curent cu ultimele știri, ne poți urmări pe Facebook sau Linkendin