Skip to content

Digitalizare IMM PR/NE/2023

Beneficiari eligibili:

Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale
Apel PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1, Apel Pilot în parteneriat cu Banca Mondială

 • Microîntreprinderi care propun investiții în Regiunea Nord-Est, în mediul urban
 • Întreprinderi mici și mijlocii care propun investiții în Regiunea Nord -Est, în mediul urban inclusiv satele aparținătoare
 • Sediul social al solicitantului este situat în regiunea Nord – Est.
 • Locația de implementare este în mediul urban din Regiunea Nord – Est inclusiv satele aparținătoare.
 • Nu are datorii la bugetul de stat sau la cel local.
 • Solicitantul nu se află în dificultate la sfârșitul anului 2022.
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendată in 2022 și/sau 2023.
 • Firma înființată cel mai târziu la 3 Ianuarie 2022.
 • Solicitantul a obținut profit din exploatare în 2022.
 • Întrucât în cadrul apelului se urmărește  creșterea nivelului de intensitate digitală a IMM-urilor care nu desfășoară activități în domeniul TIC, sunt neeligibile pentru a primi sprijin în cadrul prezentului apel și IMM-urile care, la data depunerii cererii de finanțare, au autorizate coduri CAEN aferente domeniului de activitate TIC

Finanțare

 • Ajutor financiar între: 15.000 – 100.000 euro.

Intensitate finanțare

 • 90% ajutor financiar nerambursabil.
 • minim 10% contribuție proprie.

Activități eligibile

 • servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în Studiul de fezabilitate digitală, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare
 • achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune
 • realizarea de rețele LAN/WiFi
 • achiziționarea licențelor software, achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală/augmentată, tehnologii Blockchain, etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul.
 • achiziționarea unui website de prezentare a companiei
 • servicii social media pe perioada implementării proiectului
 • achiziționarea/utilizarea pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou
 • servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil
 • achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului
 • achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului
 • instruirea de către terți a personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța, daca este cazul, în situația în care acest serviciu nu este inclus în prețul de furnizare al echipamentelor/software-ului.
 • servicii de auditare tehnică – un raport de audit tehnic care confirmă îndeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare

Pentru justificarea investițiilor aferente proiectelor de digitalizare propuse de către solicitant în cadrul prezentului apel, se va elabora un Studiu de fezabilitate digitală. Soluția de digitalizare propusă pentru finanțare în cadrul Studiului de fezabilitate digitală trebuie să conducă la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală conform DESI 2019.

Status Apel: Lansat

Apelul de proiecte este necompetitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 06.11.2023, ora 10:00 – 15.02.2024, ora 10:00.

Realizăm SFD (Studiu de fezabilitate digitală) și audit IT pentru proiectele privind digitalizarea (apel PNRR și apel regional).

Solicită consultanță prin formularul de CONTACT sau la numărul: 0740262799
Pentru a fi la curent cu ultimele știri, ne poți urmări pe Facebook sau Linkendin