Skip to content

Fondul pentru modernizare – Surse regenerabile pentru autoconsum

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum aferent apelului de proiecte pentru solicitanții din sectorul public

Autoconsumul în cadrul instituției/unității/organizației, etc. este consumul propriu de energie în domeniul public (spre exemplificare neexhaustivă: iluminatul public, iluminatul în incinta unităților, consumul de energie electrică în clădirile unităților și clădirile publice în care nu se desfășoară activități economice de către terți – primărie, cămin cultural, creșă/grădiniță/unități învățământ/unități medicale de stat/centre îngrijire bătrâni, etc.) și reprezintă întreaga producție a capacității noi de producere de energie din surse regenerabile pentru care se solicită finanțarea.

Solicitanți eligibili

Unitățile Administrativ Teritoriale, Sub-unitățile Administrativ Teritoriale, Unitățile și subunitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, Instituții publice, Persoanele juridice de utilitate publică, Cultele recunoscute oficial în România, Instituțiile de învățământ superior de drept public, Institutele, centrele și stațiunile de cercetare dezvoltare de drept public.

Activități eligibile

a)  Achiziționarea de instalații/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei   electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;

b)  Structurile strict aferente care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

Valoare maxima proiect: 20 milioane euro pe proiect de investiții

Valoarea maximă a ajutorului de stat solicitat pe MW: Energie solară: 1.100.000 Euro/MW fără TVA .

Pentru proiectele finanțate  în temeiul principiului ,,primul venit, primul servit”, grantul acordat  din bugetul FM acoperă 100% din cheltuielile eligibile. Cheltuielile neeligibile, inclusiv cele care intervin prin depășirea plafoanelor privind valoarea grantului solicitat per MW instalat, sunt în sarcina beneficiarului.

Ghid în consultare publică

Solicită consultanță prin formularul de CONTACT sau la numărul: 0740262799
Pentru a fi la curent cu ultimele știri, ne poți urmări pe Facebook sau Linkendin