Skip to content

Consultanță fonduri europene și guvernamentale

Dacă vrei să-ți împărtășim din experiența noastră în elaborarea și implementarea proiectelor din dublă perspectivă, de consultant și beneficiar de fonduri europene, te invităm la o discuție sinceră despre fondurile nerambursabile care ți se potrivesc.

Ce vă oferim

Servicii de consultanță pentru fonduri nerambursabile

Identificarea surselor de finanțare potrivite și verificarea eligibilității: Oferim servicii de cercetare și analiză pentru a identifica liniile și sursele de finanțare adecvate pentru investițiile dorite.

Scrierea și depunerea cererilor de finanțare: Asigurăm elaborarea proiectelor și completarea cererilor de finanțare.

Asistență la semnarea contractelor de finanțare: Furnizăm suport în procesul de semnare a acordurilor de finanțare cu agențiile corespunzătoare.

Servicii de management și implementare proiect

Gestionarea procedurilor de achiziții: Oferim asistență în gestionarea proceselor de achiziții în cadrul proiectelor, asigurând respectarea reglementărilor și normelor relevante.

Managementul bugetului și decontarea cheltuielilor: Monitorizăm și gestionăm eficient cheltuielile prin diverse mecanisme de plată și urmărim bugetul proiectului.

Elaborarea rapoartelor de implementare necesare în perioada de implementare a proiectelor;

Asistență în perioada de monitorizare/ durabilitate a proiectelor

Servicii de audit IT și studii de fezabilitate IT

Implementare proiecte în domeniul IT

Servicii de sprijin pentru identificarea nevoilor de digitalizare

Audit IT pentru proiectele privind digitalizarea depuse în cadrul apelului PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență)

Audit IT și studiu de fezabilitate pentru proiectele aparținând apelului ,,Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale”, finanțat prin programul regional Nord-Est.


Valorile noastre

BMT Consult este o societate orientată spre succesul clienților, cu accent pe personalizare, expertiză și transparență în relația cu aceștia.

Vă invităm la o întâlnire de consultanță personalizată, dedicată discutării posibilităților de finanțare nerambursabilă care se potrivesc afacerii dvs.

Această întâlnire se va concentra pe identificarea și explorarea soluțiilor optime, adaptate obiectivelor și cerințelor specifice ale afacerii dvs.

Discuția 1:1 vă oferă o oportunitate ideală pentru a adresa întrebările și preocupările în ceea ce privește accesarea fondurilor nerambursabile.


Hai să discutăm