Skip to content

Studiu fezabilitate digitală și Audit IT

Cu o echipă formată din consultanți și experți cu experiență semnificativă suntem alături de companii și autorități publice în demersul de a accesa fonduri europene nerambursabile destinate proiectelor din sfera IT.

Realizare studiu de fezabilitate digitală și audit IT

Studiu de fezabilitate digitală

Studiul de fezabilitate digitală conține următoarele informații:

  • Descrierea solicitantului și a activității sale
  • Analiza situației curente privind digitalizarea și Indicele de intensitate digitală (DESI)
  • Soluții de digitalizare propuse
  • Indicele de intensitate digitală (DESI), în urma implementării proiectului propus pentru digitalizare

Audit tehnic IT

Raportul de audit tehnic confirmă îndeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 (program regional – PR) respectiv DESI 2021 (program național – PNRR) asumate în cererea de finanțare.

Raportul tehnic IT va detalia infrastructura hardware, software și serviciile achiziționate prin proiect, respectiv contribuția acestora la realizarea / îndeplinirea a minim 6, respectiv 7 criterii DESI, plecând de la analiza de nevoi prezentată în planul de afaceri, demonstrând faptul că investiția contribuie în proporție de 100% la tranziția digitală.

Suport și consultanță pentru achiziții hardware

Suportul și consultanta IT pentru achiziții hardware reprezintă servicii specializate prin care experții noștri în domeniul tehnologiei informației îți oferă asistență în procesul de cumpărare și implementare a echipamentelor hardware necesare afacerii tale.

Aceste servicii au scopul de a te ajuta să faci alegeri informate și să te asiguri că achiziționezi echipamentele potrivite pentru cerințele specifice ale companiei tale.

Suport și consultanță pentru achiziții software

Consultanța pentru achiziția de software reprezintă servicii specializate oferite cu scopul de a ghida companiile în luarea deciziilor informate și strategice referitoare la achiziționarea soluțiilor software potrivite nevoilor lor.

Aceste servicii au rolul de a optimiza procesul de achiziție, asigurând o implementare eficientă și maximizând beneficiile aduse de software-ul selectat.


Hai să discutăm